Szczepienia

Szczepieniami przeciw wirusowi HPV będzie objętych 160 dziewczynek w wieku 11-13 lat z rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar realizacji projektu.

Kryteria włączenia do projektu:

 • Świadoma zgoda na udział w projekcie dziecka/uczestnika wypełniona przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika zawierająca imię, nazwisko i numer telefonu rodzica/opiekuna.
 • Oświadczenie, rodzica/opiekuna prawnego dziecka/uczestnika, że nie bierze udziału w innym analogicznym projekcie finansowanym przez EFS u innego beneficjenta realizującego program pn.: „Program Polityki Zdrowotnej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2018-2022 w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – w szczególności działania edukacyjne oraz sczepienia dziewcząt w wieku 11-13 lat”
 • Właściwy wiek: zapraszamy dziewczynki w wieku 11-13 lat
 • Potwierdzenie statusu rodzica/opiekuna dziecka/uczestnika zakwalifikowanego do programu
 • Brak przeciwwskazań medycznych
 • Dokument potwierdzający korzystanie np. z pomocy społecznej

  Szczególnie zapraszamy osoby, które:

  • Doświadczyły wielokrotnego wykluczenia społecznego (więcej niż jedna z przesłanek)
  • Posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub niepełnosprawność sprzężoną
  • Cierpią na zaburzenia psychiczne w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
  • Korzystają z PO PŻ

  Szczepienie poprzedzone jest konsultacją lekarską (badaniem kwalifikacyjnym), która ma na celu wykluczenie przeciwskazań. 

  Szczepionka jest podawana w schemacie dwudawkowym. Druga dawka zostanie podana w ciągu 6 miesięcy.

  Miejsce realizacji: gabinety w państwowych i prywatnych przychodniach na terenie każdego powiatu/gminy objętego wsparciem.
  Lista punktów szczepień w ramach projektu znajduje się poniżej:

  Centrum Zdrowie Kobiety 82-300 Elbląg ul Ogólna 53/1 tel. 55 237 50 05 

   W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących projektu zapraszamy do kontaktu:

   warminsko-mazurskie@stophpv.eu

   533 334 851