STOP HPV

Projekt „Stop HPV” o numerze RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/21 jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

O PROJEKCIE

Celem projektu „Stop HPV” jest zabezpieczenie 160 dziewczynek w wieku 11-13 lat, szczepionką przeciwko HPV i objęcie 7920 osób działaniami edukacyjnymi dotyczącymi zachorowalności na raka szyjki macicy, sromu, pochwy, odbytu oraz brodawek narządów płciowych.

Działania wskazane w projekcie będą realizowane do 30.06.2023.

W projekcie mogą wziąć udział osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w powiatach braniewski, elbląski, lidzbarski oraz miasto Elbląg.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie „Stop HPV”?

SZCZEPIENIA

Uniknij ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy poprzez SZCZEPIENIA

Szczepieniami przeciw wirusowi HPV będzie objętych 160 dziewczynek w wieku 11-13 lat z rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar realizacji projektu.

Zgłoś chęć udziału w SZCZEPIENIU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Weź udział w DZIAŁANIACH EDUKACYJNYCH

Działaniami edukacyjnymi zostaną objęte osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonowania OLSZTYNA oraz mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonowania EŁKU oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

  • Dzieci i młodzież w wieku 11-17 lat
  • Rodzice dzieci młodzieży w wieku 11-17 lat
  • Nauczyciele dzieci i młodzieży w wieku 11-17 lat

Zgłoś chęć udziału w SPOTKANIACH EDUKACYJNYCH

Projekt „Stop HPV” o numerze RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/21 jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.