Działania edukacyjne

Działaniami edukacyjnymi zostanie objętych 7920 osób zamieszkujących obszar realizacji projektu. Uczestnikami mogą być:

 • Dzieci i młodzież w wieku 11-17 lat
 • Rodzice dzieci młodzieży w wieku 11-17 lat
 • Nauczyciele dzieci i młodzieży w wieku 11-17 lat

  Celem działań edukacyjnych jest zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości rodziców/opiekunów/nauczycieli oraz młodzieży szkolnej w zakresie ryzykownych zachowań oraz chorób przenoszonych drogą płciową, w tym zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego oraz możliwej profilaktyki HPV.

  Działaniami edukacyjnymi zostaną objęte osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonowania OLSZTYNA oraz mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonowania EŁKU oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

  • Dzieci i młodzież w wieku 11-17 lat
  • Rodzice dzieci młodzieży w wieku 11-17 lat
  • Nauczyciele dzieci i młodzieży w wieku 11-17 lat

  RAZEM: 7920 osób 

  Od Uczestników szkoleń wymagamy potwierdzenia zamieszkania na obszarze realizacji projektu oraz oświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego wykluczenie.

  Tematyka szkoleń obejmie zagadnienia:

  • Co tej HPV?
  • Jak się bronić przed zarażeniem?
  • W jaki sposób dochodzi do zarażenia?
  • Jak są objawy choroby?
  • Czym grożą i czego dotyczą powikłania chorobowe?
  • Jaką profilaktykę można zastosować w przypadku wirusa brodawczaka ludzkiego?
  • Gdzie szukać pomocy?