O wirusie HPV

HPV to wirus brodawczaka ludzkiego, czyli stan przed nowotworowy lub nowotwór szyjki macicy.

Rak szyjki macicy jest drugim najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet na świecie i trzecią co do częstości przyczyną zgonów z powodu nowotworów wśród kobiet. Wirusowi HPV można zapobiec poprzez edukację na temat przyczyn zakażenia, profilaktyki (w tym badania) oraz dzięki szczepieniom dziewcząt.

Czynniki zakażenia wirusem HPV

Przyczyn pojawienia się zmian przednowotworowych i raka szyjki macicy może być wiele, należą do nich:

 • bardzo wczesne rozpoczęcie inicjacji seksualnej,
  duża ilość partnerów seksualnych w krótkim czasie,
 • współżycie z partnerami mającymi wiele partnerek,
  brak odpowiedniej higieny osobistej,
 • nieprzywiązywanie wagi do dbania o własne zdrowie,
  uzależnienie od papierosów,
 • stosowanie doustnej antykoncepcji hormonalnej,
 • brak w organizmie dostatecznej ilości witaminy A, C,
 • osłabienie układu odpornościowego.

Zakażenie przenoszone jest głównie poprzez kontakty seksualne. Przeniesienie wirusa możliwe jest również na skutek korzystania z tego samego ręcznika lub noszenia bielizny osoby zakażonej.

Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazurskiego (RPOWiM), jednym z problemów zdrowotnych w regionie jest nowotwór złośliwy szyjki macicy. W Polsce jest on nadal istotnym problemem ze względu na wysoką zachorowalność i umieralność.

W 2013 roku odnotowano 112 zachorowań w województwie warmińsko-mazurskim. W Polsce na tle wszystkich województw umieralność w województwie z powodu nowotworów złośliwych szyjki macicy utrzymuje się na umiarkowanym poziomie.
Jedna na trzy pacjentki umierająca z powodu raka szyjki macicy to kobieta w wieku 25-49 lat, najczęściej aktywna rodzinnie i zawodowo.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że co roku nowotwór ten wykrywa się u prawie 500 000 kobiet na świecie, a ponad 273 000 co roku umiera z tego powodu.

W Polsce na ten typ nowotworu zapada rocznie około 3 200 kobiet, a około 1 800 kobiet umiera każdego roku z powodu raka szyjki macicy. Jest to jedne z najwyższych wskaźników umieralności w Europie.

60 % przypadków rozpoznania raka szyjki macicy wykrywane jest dopiero w drugim i trzecim stopniu zaawansowania. Leczenie jest wówczas trudne i mniej skuteczne. Wskaźnik zachorowalności na raka szyjki macicy w Polsce nie różni się od odnotowanego w innych krajach Europy, natomiast odsetek kobiet przeżywających 5 lat po rozpoznaniu tego nowotworu należy do najniższych w Europie i nie przekracza 50 %. Najczęściej rak szyjki macicy rozwija się u kobiet pomiędzy 35 a 59 rokiem życia, czyli w momencie, kiedy wiele z nich wychowuje dzieci i jest aktywnych zawodowo.

  Uniknij ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy poprzez SZCZEPIENIA

  Weź udział
  w DZIAŁANIACH EDUKACYJNYCH