Zaznacz stronę

STOP HPV - WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Projekt „Stop HPV” o numerze RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/21 jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  Celem projektu „Stop HPV” jest zabezpieczenie 160 dziewczynek w wieku 11-13 lat, szczepionką przeciwko HPV i objęcie 7920 osób działaniami edukacyjnymi dotyczącymi zachorowalności na raka szyjki macicy, sromu, pochwy, odbytu oraz brodawek narządów płciowych. Całkowita wartość projektu   328 350,00 zł w tym wkład UE 279 097,50 zł.

STOP HPV - ZACHODNIOPOMORSKIE

Projekty „Stop HPV w subregionie koszalińskim” o numerze RPZP.07.07.00-32-K004/21, „Stop HPV w subregionie szczecineckim” o numerze RPZP.07.07.00-32-K003/21 oraz „Stop HPV w subregionie stargardzkim”  o numerze RPZP.07.07.00-32-K002/21 realizowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest „Zmniejszenie zagrożenia zachorowalności na HPV wśród 3199 dziewcząt w wieku 12 lat – mieszkanek woj. zachodniopomorskiego. Całkowita wartość projektu   3 869 155,20 zł w tym wkład UE 3 288 781,92 zł.