STOP HPV

Projekty „Stop HPV w subregionie koszalińskim” o numerze RPZP.07.07.00-32-K004/21, „Stop HPV w subregionie szczecineckim” o numerze RPZP.07.07.00-32-K003/21 oraz „Stop HPV w subregionie stargardzkim”  o numerze RPZP.07.07.00-32-K002/21 realizowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

SUBREGION STARGARDZKI

SUBREGION KOSZALIŃSKI

SUBREGION SZCZECINECKI

O PROJEKCIE

Celem projektu „Szczepienia przeciwko wirusowi HPV” jest zabezpieczenie dziewczynek w wieku 12 lat, szczepionką przeciwko HPV, oraz działania edukacyjne dotyczące zachorowalności na raka szyjki macicy, sromu, pochwy, odbytu oraz brodawek narządów płciowych.

Działania wskazane w projekcie będą realizowane do 31.12.2022.

W projekcie mogą wziąć udział osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz zamieszkujące na terenie województwa zachodniopomorskiego – subregiony: STARGARDZKI , KOSZALIŃSKI, SZCZECINECKI.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie „Szczepienia przeciwko wirusowi HPV”?