STOP HPV

Projekty „Stop HPV w subregionie koszalińskim” o numerze RPZP.07.07.00-32-K004/21, „Stop HPV w subregionie szczecineckim” o numerze RPZP.07.07.00-32-K003/21 oraz „Stop HPV w subregionie stargardzkim”  o numerze RPZP.07.07.00-32-K002/21 realizowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

SUBREGION STARGARDZKI

SUBREGION KOSZALIŃSKI

SUBREGION SZCZECINECKI

O PROJEKCIE

Celem głównym projektów jest zmniejszenie zachorowalności na HPV wśród dziewcząt w wieku 12 lat, mieszkanek województwa zachodniopomorskiego (subregionów: stargardzkiego, szczecineckiego, koszalińskiego)

Działania wskazane w projekcie będą realizowane do 31.12.2022.

Kryteria kwalifikacji do projektu: 1. dziewczęta, które w latach 2021 – 2022 rocznikowo osiągną wiek 12 lat, 2. posiadanie statusu mieszkanki województwa zachodniopomorskiego, 3. świadoma, pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, 4. brak przeciwskazań zdrowotnych, 5. kolejność zgłoszeń.

Przychodnie współpracujące przy projekcie:

subregion stargardzki:

– NZOZ WIATROW, ul. Niedziałkowskiego 2B/5, 73-200 Choszczno, nr tel. kontaktowego: 601 529 311.

– Przychodnia Medycyny Rodzinnej Nr 2 ul. Główna 273-102 Stargard Szczeciński tel. (91) 576-07-77

– Przychodnia Medycyny Rodzinnej Nr 3 ul. Kilińskiego 3 73-110 Stargard Szczeciński tel. (91) 577-68-12

subregion koszaliński – Przychodnia Bezpieczna Rodzina Radosław Zając ul. Lelewela 7, 75-450 Koszalin, nr tel kontaktowego: 789 340 268

subregion szczecinecki – Przychodnia lekarska W. Janas, G. Pawłowska i wspólnicy SJ, ul. Kościuszkowców 10, 78-600 Wałcz, nr tel kontaktowego: 67 387 37 20

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie „Szczepienia przeciwko wirusowi HPV”?