SUBREGION SZCZECINECKI

Szczepienia

Szczepieniami przeciw wirusowi HPV objętych zostanie 901 dziewczynek w wieku 12 lat tj. urodzonych w roku 2009 i 2010.

Szczepienie zostanie poprzedzone konsultacją lekarską, która obejmie wywiad oraz badanie uczestniczki w celu wykluczenia przeciwskazań do szczepień. Konsultacja zostanie przeprowadzona przez lekarza POZ i obejmie także rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi uczestniczki.

Podczas spotkania z lekarzem rodzice/opiekunowie prawni szczepionych dziewcząt będą informowani o:

  • konieczności dokonania pełnego (dwudawkowego) schematu szczepienia,
  • skuteczności i bezpieczeństwie szczepionki,
  • ewentualnych możliwych powikłaniach i reakcjach organizmu na podaną szczepionkę,
  • sposobie postępowania w razie wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego.

Rodzice/opiekunowie wyrażą też zgodę na udział uczestniczki w projekcie.

Szczepienie odbędzie się w schemacie 2-dawkowym.

Druga dawka zostanie podana w ciągu 6 miesięcy.

Miejsce realizacji: gabinety w państwowych i prywatnych przychodniach na terenie każdego powiatu/gminy objętego wsparciem.
Lista punktów szczepień w ramach projektu znajduje się poniżej:

– Przychodnia lekarska W. Janas, G. Pawłowska i wspólnicy SJ, ul. Kościuszkowców 10, 78-600 Wałcz, nr tel kontaktowego: 67 387 37 20