SUBREGION STARGARDZKI

Działania

informacyjno-promocyjne

Działania informacyjno-promocyjne zostaną skierowane do 140 szkół podstawowych i placowek medycznych z subregionu stargardzkiego.

W placówkach tych zostanie przeprowadzona szeroko zakrojona edukacja zdrowotna z użyciem materiałów promocyjnych w formie elektronicznej i drukowanej, a także pogadanek podczas zajęć z wychowawcą czy pedagogiem, odczytach podczas zebrań szkolnych. Celem tych działań jest zwrócenie uwagi nastolatek i ich rodziców/opiekunów prawnych na istotę problemu HPV, konieczność profilaktyki oraz potrzebę wykonywania profilaktycznych szczepień.

Wszystkie placówki edukacyjne oraz zdrowotne z subregionu stargardzkiego zainteresowane projektem zapraszamy do włączenia się do akcji promocyjnej poprzez kontakt z nami.