SUBREGION STARGARDZKI

Szczepienia

Szczepieniami przeciw wirusowi HPV objętych zostanie 1203 dziewczynek w wieku 12 lat tj. urodzonych w roku 2009 i 2010.

Szczepienie zostanie poprzedzone konsultacją lekarską, która obejmie wywiad oraz badanie uczestniczki w celu wykluczenia przeciwskazań do szczepień. Konsultacja zostanie przeprowadzona przez lekarza POZ i obejmie także rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi uczestniczki.

Podczas spotkania z lekarzem rodzice/opiekunowie prawni szczepionych dziewcząt będą informowani o:

 • konieczności dokonania pełnego (dwudawkowego) schematu szczepienia,
 • skuteczności i bezpieczeństwie szczepionki,
 • ewentualnych możliwych powikłaniach i reakcjach organizmu na podaną szczepionkę,
 • sposobie postępowania w razie wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego.

Rodzice/opiekunowie wyrażą też zgodę na udział uczestniczki w projekcie.

  Szczepienie odbędzie się w schemacie 2-dawkowym.

  Druga dawka zostanie podana w ciągu 6 miesięcy.

  Miejsce realizacji: gabinety w państwowych i prywatnych przychodniach na terenie każdego powiatu/gminy objętego wsparciem.
  Lista punktów szczepień w ramach projektu znajduje się poniżej:

   

   – NZOZ WIATROW, ul. Niedziałkowskiego 2B/5, 73-200 Choszczno, nr tel. kontaktowego: 601 529 311