Kontakt

Indywidualna Praktyka Lekarska 

Wiesława Pudzianowska
ul. Widok 28, 26-600 Radom

Partner projektu: 

Instytut Rozwoju Osobistego

adres do korespondencji:

ul Nowogrodzka 48/8
00-695 Warszawa

 

Telefon: 533 334 851
e-mail: warmińsko-mazurskie@stophpv.eu
www.stophpv.eu